wykonanie:

Kamil Winnicki

tel. +48 725-313-130

info@winnicki.co

 

O FIRMIE

Zarządzamy projektami. Specjalizujemy się w sektorze przemysłowym.
Pracujemy z firmami na rynku polskim, niemieckim i austriackim.
Sportowcy i pasjonaci.

MENU

ADRES:

Winnicki Consulting Sp. z o.o.

ul. Wielka 67

53-340 Wrocław

KONTAKT:

Copyright 2019 | Copyrights Winnicki Consulting

Zarządzanie w sporcie

"Pasja rodzi profesjonalizm..."

Osiągnięcia sportowe to efekt skutecznego zarządzania i ogromny potencjał w zakresie budowania marki. Posiadając doświadczenia w zakresie budowania zespołu biorącego udział w mistrzostwach krajowych wypracowaliśmy wiele metod i narzędzi specyficznych dla osiągania celów w sporcie. Rozumiemy dwoisty charakter biznesu sportowego, gdzie wyniki finansowe muszą iść w parze z sukcesami sportowymi. 
 

 • Wspieramy organizacje sportowe w zakresie skutecznego zarządzania, działań koordynacyjnych wokół wydarzeń sportowych, tworzenia struktur i modeli biznesowych skutecznych w realizacji celów biznesowych i osiąganiu wyników sportowych. Organizujemy szkolenia i spotkania związane z zarządzaniem zespołem sportowym. 

 • Dzięki wspólnym działaniom Twoja organizacja zdobędzie dedykowane narzędzia, zorientuje pracowników na realizację ustalonych celów i pozwoli sportowcom rozwinąć skrzydła. 

Oferta

OBSZARY DZIAŁANIA

Zarządzanie strategiczne

Realizacja strategii przez portfel projektów

Przez portfolio projektów do realizacji strategii przedsiębiorstwa.

 

 • Skuteczna strategia to baza do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Wykorzystując techniki i metody zarządzania strategicznego i zarządzania portfelem projektów, tworzymy z klientem fundamenty rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Planujemy i tworzymy strategie biznesowe - pracujemy nad diagnozą sytuacji przedsiębiorstwa oraz analizą otoczenia. Definiujemy inicjatywy strategiczne, które przekładamy na klasyfikację i priorytety w portfelu projektowym. Obok portfela strategicznych projektów, wyznaczymy cele liniowe w poszczególnych obszarach.
 • Wdrażanie i nadzór realizacji strategii - Realizujemy zamierzone cele i zarządzamy stworzonym portfelem projektowym, żywo reagując na zmiany w otoczeniu. Łączymy budżet, strukturę organizacyjną oraz system zarządzania.

Zarządzanie zmianą

Zmiany organizacyjne i strukturalne

Otoczenie wymusza zmiany organizacyjne i strukturalne.

 

 • Pomagamy wprowadzać w organizacji różnego rodzaju zmiany. Przejście od struktury funkcjonalnej do interdyscyplinarnych zespołów projektowych to duże wyzwanie dla firmy i jej pracowników. Jednak dzięki temu złożone produkty powstają w szybszym czasie, wzrasta efektywność i powstają innowacyjne pomysły.  

 • Kompleksowo uruchamiamy w firmach biura zarządzania projektami, zmieniamy struktury organizacyjne i wspieramy pracowników w pełnieniu nowych ról.

Zarządzanie projektami

Skuteczna realizacja projektów

Pracujemy dla przemysłu i rozumiemy specyfikę branży budowlanej.

Realizujemy projekty w roli Interim Project Managera.

   

 • Bazując na wiedzy i doświadczeniu wprowadzamy innowacje - oszczędzamy czas i pieniądze. Usprawniamy procesy i organizację, żeby zwiększyć jej efektywność.

 • Planujemy inwestycje, przeprowadzamy analizę budżetową oraz zarządzamy projektami budowlanymi.

 • Proponujemy kierunki zmian w istniejących procesach biznesowych oraz tworzymy nowe od podstaw. Pracujemy projektowo, opracowujemy plan i pomagamy w jego realizacji.

Zrealizujemy wszelkie skomplikowane przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Od wprowadzenia produktu, po założenie i rozwój przedsiębiorstwa za granicą.
 

 • Budujemy i rozwijamy strukturę sprzedaży w krajach niemieckojęzycznych, pomagamy znaleźć lokalnych dystrybutorów, weryfikujemy kompetencje partnerów handlowych.

 • Rozwijamy lub przenosimy procesy biznesowe za granicę.

 • Przygotowujemy kompleksowo transfery procesów produkcyjnych - od analizy wstępnej i wyboru najlepszej lokalizacji, przez fizyczny transfer maszyn i urządzeń po rekrutację i szkolenia pracowników na miejscu.

Internacjonalizacja

Rozwój biznesu za granicą

 1. de
biznes za granicą