wykonanie:

Kamil Winnicki

tel. +48 725-313-130

info@winnicki.co

 

O FIRMIE

Zarządzamy projektami. Specjalizujemy się w sektorze przemysłowym.
Pracujemy z firmami na rynku polskim, niemieckim i austriackim.
Sportowcy i pasjonaci.

MENU

ADRES:

Winnicki Consulting Sp. z o.o.

ul. Wielka 67

53-340 Wrocław

KONTAKT:

Copyright 2019 | Copyrights Winnicki Consulting

Kompleksowa obsługa i reprezentacja grupy ASMAG w Polsce 
 

W ramach projektu Wolf Technologie świadczymy kompleksowe usługi dla branży maszynowej w Polsce i za granicą.

 • przygotowanie i organizacja spotkań handlowych z potencjalnymi klientami

 • tłumaczenie korespondencji i dokumentacji handlowej

 • wsparcie w trakcie rozmów i negocjacji

 • doradztwo w zakresie specyfiki lokalnego rynku i realizowanych projektów unijnych

 • obsługa i wsparcie w koordynacji projektów realizowanych na terenie Polski

PORTFOLIO

Kompleksowa obsługa firmy w Niemczech i Austrii. Wspólne przygotowanie strategii działalności na rynkach zagranicznych

 • przygotowanie strategii wejścia na nowe rynki

 • wyszukiwanie parterów oraz organizacja spotkań handlowych

 • wprowadzenie i reprezentacja firmy za granicą

 • koordynacja projektów organizowanych dla partnerów zagranicznych

 • organizacja wyjazdów na targi zagraniczne

 • budowanie relacji z firmami w Austrii i Niemczech 

Realizacja usług doradczych w ramach programu 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU

 • tworzenie baz potencjalnych partnerów handlowych

 • organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych

 • opracowywanie strategii finansowania rozwoju eksportu

 • tworzenie strategii wprowadzania produktów na rynki międzynarodowe

 

Przygotowanie firmy do działalności na rynku niemieckim. Realizacja usług doradczych w ramach programu GO_GLOBAL_PL NCBIR

 • badania focusowe wśród studentów niemieckich uczelni

 • przygotowanie i przeprowadzenie pisemnej ankiety wśród studentów niemieckich uczelni

Wprowadzenie metodologii zarządzania projektami w WAGO

 • zdefiniowanie problemów organizacji związanych z zarządzaniem projektami

 • dostosowanie wytycznych grupowych i metodologii PMI do warunków lokalnych

 • stworzenie procesów

 • przygotowanie narzędzi niezbędnych do zarządzania projektami i portfelem projektów

 • szkolenie kadry zarządzającej i kierowników projektów,

 • audyt realizowanych projektów

 • stworzenie i prowadzenie biura zarządzania projektami

 • koordynacja międzynarodowa
   

Zarządzanie projektem budowy i uruchomienia fabryki WAGO we Wróblowicach

 • planowanie i przygotowanie projektu inwestycyjnego w hybrydowym modelu zaprojektuj
  i zbuduj

 • przygotowanie przetargów i prowadzenie negocjacji z wykonawcami

 • zdefiniowanie procesów transferu produkcji i ich koordynacja

 • opracowanie harmonogramu zakupów i wyposażenia obiektu

 • nadzór nad budową magazynu paletowego i automatycznego

 • monitorowanie procesu rekrutacji i zatrudnienia personelu

 • koordynacja międzynarodowa i zarządzanie interesariuszami

 • zakończenie projektu oraz opracowanie wytycznych organizacyjnych i technicznych niezbędnych do dalszej rozbudowy zakładu

Kompleksowa obsługa i reprezentacja grupy ASMAG w Polsce 

 

W ramach projektu Wolf Technologie świadczymy kompleksowe usługi dla branży maszynowej w Polsce i za granicą.

 • przygotowanie i organizacja spotkań handlowych z potencjalnymi klientami

 • tłumaczenie korespondencji i dokumentacji handlowej

 • wsparcie w trakcie rozmów i negocjacji

 • doradztwo w zakresie specyfiki lokalnego rynku i realizowanych projektów unijnych

 • obsługa i wsparcie w koordynacji projektów realizowanych na terenie Polski

 • udział i koordynacja montażu i uruchomienia produkcji 

Naszą pasją są rajdy samochodowe. W ramach projektu Wolf Motorsport przekładamy profesjonalne zarządzanie i ciężką zespołową pracę na wyniki sportowe. Dzięki połączeniu doświadczenia i zaangażowania zmieniamy rajdy w Polsce.

Wolf to stajnia rajdowa zrzeszająca i obsługująca załogi z potencjałem do Mistrzostw Polski.

Misją Wolf Motorsport obok startów w rajdach jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej, a szczególnie w zakresie badań męskich odmian raka.

Kompleksowa obsługa i reprezentacja grupy ASMAG w Polsce 
 

W ramach projektu Wolf Technologie świadczymy kompleksowe usługi dla branży maszynowej w Polsce i za granicą.

 • przygotowanie i organizacja spotkań handlowych z potencjalnymi klientami

 • tłumaczenie korespondencji i dokumentacji handlowej

 • wsparcie w trakcie rozmów i negocjacji

 • doradztwo w zakresie specyfiki lokalnego rynku i realizowanych projektów unijnych

 • obsługa i wsparcie w koordynacji projektów realizowanych na terenie Polski

 1. de