warsztaty z zarządzania projektami

WARSZTATY

  1. de

Pracujemy wspólnie z zespołami projektowymi na konkretnych przypadkach i organizujemy warsztaty pod potrzeby i cele projektu. Działania warsztatowe mają ogromny wpływ na sytuację w zespole projektowym, podnoszą motywację i redukują prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka projektowego. Podczas warsztatów poruszane są kluczowe elementy zarządzania, których opanowanie pozwala kierownikom projektów sprawnie przejść przez wszelkie wyzwania. 

Training on the job

najskuteczniejsza forma zmiany nawyków. 

skontaktuj się

Przykładowe tematy warsztatów:

  • Teambuilding a skuteczność zespołu projektowego

  • Modelowanie za pomocą Business Model Canvas

  • Planowanie projektu - cele, zasoby, pakiety zadań, harmonogram

  • Celownik komunikacyjny - autorskie narzędzie do zarządzania interesariuszami i komunikacją w projekcie

Copyright 2019 | Copyrights Winnicki Consulting

KONTAKT:

Winnicki Consulting Sp. z o.o.

ul. Wielka 67

53-340 Wrocław

ADRES:

MENU

Zarządzamy projektami. Specjalizujemy się w sektorze przemysłowym.
Pracujemy z firmami na rynku polskim, niemieckim i austriackim.
Sportowcy i pasjonaci.

O FIRMIE

Kamil Winnicki

tel. +48 725-313-130

info@winnicki.co

 

wykonanie: